DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra strunných nástrojů / Department of String Instruments >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/9299

Title: Zemlinského kvarteto
Author: Sádecká, Markéta
Subtitle: Zemlinky Quartet
Keywords: hudba
Keywords: komorní hudba (problematika)
Keywords: komorní soubory
Keywords: smyčcová kvarteta
Keywords: hudební interpretace
Keywords: Zemlinského kvarteto
Advisor: UNTERMŰLLER, Karel
Referee: Nouzovská, Kristina
Date of defence: 6-Jun-2016
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/9299
Academic program and line: Hudební umění/Viola
Signature in the AMU library: H_P 4010
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Bakalarska prace - Zemlinskeho kvarteto - final.pdf1.07 MBthesis
2_Posudek Sadecka.pdf260.39 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague