DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra autorské tvorby a pedagogiky / Department of Authorial Creativity and Pedagogy >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/9452

Title: Kdo jsem na jevišti?
Author: Třešňák, Martin
Subtitle: Cognitivity of stage existence
Keywords: jeviště
Keywords: existence
Keywords: autenticita (filozofie)
Keywords: bytí
Keywords: sebepoznání
Advisor: MALANÍKOVÁ, Hana
Referee: SLAVÍKOVÁ, Eva
Date of defence: 22-Jun-2016
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/9452
Academic program and line: Dramatická umění/Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku
Signature in the AMU library: D_4P 3238
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_mt_bp_16 Kdo jsem na jevisti 8 FINAL.PDF3.85 MBthesis
2_pos.Tresnak.Malanikova.pdf37.03 kBadvisorReview
3_posudekTresnak-Slavikova.pdf45.51 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague