DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra strunných nástrojů / Department of String Instruments >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/9458

Title: Pardubická konzervatoř a její významní absolventi
Author: Kabátová, Ester
Subtitle: Pardubice Conservatory and its most notable alumni
Keywords: hudba
Keywords: hudební školy
Keywords: konzervatoře
Keywords: Konzervatoř (Pardubice, Česko)
Advisor: ČEPICKÝ, Leoš
Referee: TOMÁŠEK, Jiří
Date of defence: 7-Sep-2016
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/9458
Academic program and line: Hudební umění/Housle
Signature in the AMU library: H_P 4088
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_bakalarka_s_obr.pdf1.5 MBthesis
2_kabatova.pdf369.4 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague