DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra tance / Department of Dance >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/9495

Title: Lidová kultura ve vzpomínkách pamětníků narozených ve 20. a 30. letech 20. století
Author: Horová, Kateřina
Subtitle: Folk culture in memories of people born in 20s and 30s of 20th century
Keywords: hudba
Keywords: folklor
Keywords: lidová kultura
Keywords: paměti
Keywords: 20. století, 20. léta
Keywords: 20. století, 30. léta
Advisor: STAVĚLOVÁ, Daniela
Referee: FRIČOVÁ, Marie
Date of defence: 26-May-2015
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/9495
Academic program and line: Taneční umění/Pedagogika tance
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: H_P 4111
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Diplomka do kosu vse.pdf1.78 MBthesis
2_Katerina Horova-posudek.pdf227.12 kBadvisorReview
3_Katerina Horova MgA..pdf187.51 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague