DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra nonverbálního divadla / Department of Non-Verbal Theatre >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/9498

Title: Pantomima a tanec v meziválečném období
Author: Šírková, Kateřina
Subtitle: Pantomime and dance in the interwar period
Keywords: pantomima
Keywords: tanec
Keywords: dějiny pantomimy
Keywords: dějiny tance
Keywords: 1918-1939
Advisor: SOPROVÁ, Jana
Referee: HYVNAR, Jan
Date of defence: 9-Jun-2015
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/9498
Academic program and line: Taneční umění/Pantomima
Signature in the AMU library: H_P 4112
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Katerina-Sirkova-2015.pdf922.89 kBthesis
2_150601 SOPROVA-SIRKOVA hodnoceni vskp.pdf240.63 kBadvisorReview
3_150526 HYVNAR-SIRKOVA posudek vskp.pdf46.27 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague