DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra produkce / Department od Arts Management >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/9534

Title: Firemní identita kulturních institucí
Author: Rálek, Jakub
Subtitle: Corporate identity of cultural institutions
Keywords: brand
Keywords: vizuální styl
Keywords: cílová skupina
Keywords: proces budování identity
Keywords: identita organizace
Keywords: obchodní značky
Keywords: marketing
Keywords: marketing kultury
Keywords: kultura organizace
Keywords: produktový management
Advisor: SULŽENKO, Jiří
Referee: SVOBODOVÁ, Doubravka
Date of defence: 8-Sep-2016
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/9534
Academic program and line: Dramatická umění/Produkce
Signature in the AMU library: D_ 4P 3256
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Bakalarska prace - Jakub Ralek.pdf12.27 MBthesis
2_BA_KonzulFORMUL_posudek_Ralek_druhypokus.pdf82.51 kBadvisorReview
3_16_O_Ralek_Svobodova_posudek_2016.pdf79.74 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague