DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Centrum audiovizuálních studií - CAS / Centre of Audiovisual Studies >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/9539

Title: SAN MINN (ANEB) UMĚLEC, KTERÝ DÁVÁ PŘEDNOST TVORBĚ A OBRAZŮM PŘED SVÝM ŽIVOTEM
Author: Zeya, Pyin Nyar
Subtitle: San Minn (or) An Artist who prefer creating and paintings than his life
Keywords: Minn, San, 1951-
Keywords: malíři
Keywords: výtvarné umění
Keywords: teorie umění
Keywords: Myanma
Advisor: JANEČEK, Vít
Referee: VOJTĚCHOVSKÝ, Miloš
Date of defence: 13-Sep-2016
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/9539
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Audiovizuální studia
Signature in the AMU library: F_KP 04027
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_2016_thesis_in_Czech_Pyin_Nyar_(reduce_size).pdf743.03 kBthesis
2_Zeya_2016_A_vedouci.pdf88.93 kBadvisorReview
3_Zeya_2016_A_oponent.pdf126.98 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague