DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra výchovné dramatiky / Department of Drama in Education >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/9610

Title: Pedagogické kompetence u absolventů hereckých studijních oborů na pozici uičitele dramatické výchovy
Author: Svobodová, Barbora
Subtitle: Pedagogic comepetnce of leaver of performance study field in position of teacher of drama in education
Keywords: dramatická výchova
Keywords: pedagogické dovednosti
Keywords: duševní schopnosti
Keywords: dovednosti a znalosti
Keywords: absolventi škol
Advisor: MARUŠÁK, Radek
Referee: ČERNÍK, Roman
Date of defence: 6-Sep-2016
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/9610
Academic program and line: Dramatická umění/Dramatická výchova
Signature in the AMU library: D_4P 3274
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_diplomova_prace.PDF795.98 kBthesis
2_Posudek Svobodova scan.pdf905.89 kBrefereeReview
3_B. SVOBODOVA-POSUDEK VEDOUCIHO PRACE.pdf197.32 kBadvisorReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague