DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra dokumentární tvorby - KDT / Department of Documentary Film >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/9631

Title: Radek Pilař "znovu nacházet dětství umění"
Author: Komrzýová, Adéla
Subtitle: Radek Pilař "again finding childhood of arts"
Keywords: rozhovory
Keywords: deník
Keywords: Pilař, Radek, 1931-1993
Keywords: filmoví režiséři
Keywords: filmoví animátoři
Keywords: malíři
Keywords: české malířství
Keywords: animovaný film
Keywords: televizní tvorba
Keywords: ilustrace
Keywords: video art
Advisor: VACHEK, Karel
Referee: DAŇHEL, Jan
Date of defence: 14-Sep-2016
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/9631
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Dokumentární tvorba
Signature in the AMU library: F_KP 04077
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_._BAKALARSKA PRACE_KOMRZYOVA.pdf4 kBthesis
2_Komrzy_oponentura_prace.pdf1.48 MBrefereeReview
3_Komrzy_oponentura_prace.pdf1.48 MBadvisorReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague