DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Centrum audiovizuálních studií - CAS / Centre of Audiovisual Studies >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/9671

Title: Digitálne aspekty v pohybovej performancii
Author: Júdová, Mária
Subtitle: Digital aspects in performance art
Keywords: digitální technologie
Keywords: interaktivní umění
Keywords: performance (umění)
Keywords: tanec
Keywords: vizuální umění
Keywords: filozofické aspekty
Advisor: Kořínek, David
Referee: Abrahám, Stanislav
Date of defence: 26-Sep-2016
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/9671
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Audiovizuální studia
Signature in the AMU library: F_KP 04086
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Ma_ria Ju_dova__DIGITA_LNE ASPEKTY V POHYBOVEJ PERFORMANCII.pdf17.26 MBthesis
2_Judova_2016_A_oponent.pdf49.38 kBrefereeReview
3_Judova_2016_A_vedouci.pdf68.13 kBadvisorReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague