DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra kamery - KK / Department of Cinematography >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/9691

Title: Kameraman a využití software Adobe CC 2015 pro triky, střih a korekce (Adobe After FX, Adobe Premiere Pro, Adobe Speedgrade)
Author: Votýpka, Vojtěch
Subtitle: The Cinematographer and usage of Adobe CC 2015 software for Effects, editing and grading (Adobe After FX, Adobe Premiere Pro, Adobe Speedgrade)
Keywords: filmová technika
Keywords: software
Keywords: práce kameramana
Keywords: filmové triky
Keywords: filmový střih
Keywords: postprodukce
Keywords: video (výroba)
Advisor: WEISER, Antonín
Referee: JÍCHA, Marek
Date of defence: 5-Oct-2016
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/9691
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Kamera
Signature in the AMU library: F_KP 04090
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Votypka_prace.pdf25.42 MBthesis
2_posudek_prace_Votypka_Weiser.pdf23.57 kBadvisorReview
3_posudek_prace_Votypka_Jicha.pdf175.12 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague