DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra animované tvorby - KAT / Department of Animation >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/9753

Title: Animovaná díla a edukace
Author: Javora, Ondřej
Subtitle: Animated works and education
Keywords: animovaná tvorba
Keywords: filmová animace
Keywords: kognitivní psychologie
Keywords: paměť
Keywords: učení
Keywords: vzdělávání
Keywords: multimédia
Keywords: výrazové umělecké prostředky
Advisor: Brom, Cyril
Referee: KOUTSKÝ, Pavel
Date of defence: 30-Sep-2016
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/9753
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Animovaná tvorba
Signature in the AMU library: F_KP 04114
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Animovana_dila_a_edukace-Javora_Ondrej-2016.pdf1.94 MBthesis
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague