DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Oddělení jazzové interpretace / Department of jazz interpretation >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/9774

Title: Kompoziční prvky v díle Pata Methenyho
Author: Beneš, Petr
Subtitle: Composition Elements in the Work of Pat Metheny
Keywords: hudba
Keywords: jazz
Keywords: hudební teorie
Keywords: hudební kompozice
Keywords: kytaristé
Keywords: hudba pro kytaru
Keywords: Metheny, Pat, 1954-
Advisor: HONZÁK, Jaromír
Referee: DORŮŽKA, David
Date of defence: 5-Jun-2017
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/9774
Academic program and line: Hudební umění/Klavír - jazz
Signature in the AMU library: H_P 4157
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Diplomova prace.pdf7.45 MBthesis
2_Petr Benes Oponentsky posudek.pdf2.79 MBrefereeReview
3_Posudek_vedouciho_dipl.prace-Petr_Benes.pdf39.94 kBadvisorReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague