DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra dechových nástrojů / Department of Wind/Brass Instruments >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/9789

Title: Významní trumpetisté přelomu 19. a 20. století
Author: Dabrowski, Tomáš
Subtitle: Prominent trumpet players at the turn of 19th and 20th century
Keywords: hudba
Keywords: hudební interpreti
Keywords: trubka
Keywords: 19.-20. století
Keywords: trumpetisté
Advisor: REJLEK, Vladimír
Referee: ROUČEK, Jaroslav
Date of defence: 1-Jun-2017
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/9789
Academic program and line: Hudební umění/Trubka
Signature in the AMU library: H_P 4147
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_BcA..pdf903.44 kBthesis
2_posudek.pdf1.73 MBrefereeReview
3_Posudek T. Dabrowski 2017.PDF38.6 kBadvisorReview
4_Dabrowski-Bc prace Divoky.pdf188.62 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague