DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra strunných nástrojů / Department of String Instruments >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/9811

Title: Život a dílo Oskara Nedbala
Author: Maceček, Jan
Subtitle: Život a dílo Oskara Nedbala
Keywords: hudba
Keywords: hudba
Keywords: život a dílo
Keywords: hudební osobnosti
Keywords: hudební skladatelé
Keywords: česká hudba
Keywords: 1. polovina 20. století
Keywords: Nedbal, Oskar, 1874-1930
Advisor: PAZDERA, Jindřich
Referee: ČEPICKÝ, Leoš
Date of defence: 8-Jun-2017
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/9811
Academic program and line: Hudební umění/Housle
Signature in the AMU library: H_P 4126
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Oskar Nedbal, DP Jan Macecek 2017.pdf301.47 kBthesis
2_Macecek_VP_prace.pdf249.59 kBadvisorReview
3_OPONENTSKY posudek JM prace.pdf254.68 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague