DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra tance / Department of Dance >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/9826

Title: Soubor baletu Divadla F. X. Šaldy v Liberci
Author: Laifrová, Alena
Subtitle: The Ballet Ensemble of F. X. Šalda Theatre in Liberec
Keywords: balet
Keywords: baletní soubory
Keywords: Divadlo F.X. Šaldy (1992-)
Advisor: NĚMEČKOVÁ, Elvíra
Referee: WIESNER, Daniel
Date of defence: 30-May-2017
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/9826
Academic program and line: Taneční umění/Taneční věda
Signature in the AMU library: H_P 4179
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_diplomova prace Laifrova Alena.pdf2.69 MBthesis
2_Posudek_vedouciho_Laifrova.pdf37.21 kBadvisorReview
3_170522 WIESNER-LAIFROVA posudek oponentsky.pdf117.94 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague