DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra hudební produkce / Department of Music Production >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/9878

Title: Založení společnosti v oblasti hudebního managementu.
Author: Boháčová, Gabriela
Subtitle: FOUNDING A COMPANY IN A MUSIC MANAGEMENT INDUSTRY
Keywords: hudba
Keywords: hudební management
Advisor: ŠTILEC, Jiří
Referee: BĚLOR, Roman
Date of defence: 21-Sep-2016
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/9878
Academic program and line: Hudební umění/Hudební produkce
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: H_P 4099
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Magisterska prace_Gabriela Bohacova 2016.pdf2.85 MBthesis
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague