DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra alternativního a loutkového divadla / Department of Alternative and Puppet Theatre >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/9881

Title: LITERATURE vs. THEATRE
Author: Lam, Teng Teng Teresa
Subtitle: Literatura vs. Divadlo
Keywords: literatura a divadlo
Keywords: Macao (Čína)
Keywords: divadlo
Keywords: divadlo a společnost
Keywords: loutky
Keywords: kreativita
Advisor: LJUBKOVÁ, Marta
Referee: HAVELKA, Jiří
Date of defence: 23-Sep-2016
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/9881
Academic program and line: Dramatická umění/Režie alternativního a loutkového divadla
Signature in the AMU library: D_4P 3323
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_MASTER THESIS TERESA LAM KALD.pdf8.52 MBthesis
2_VedLjubkovaLamTeresaAngl.pdf37.28 kBadvisorReview
3_OpHavelkaLamTeresaAngl.pdf39.42 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague