DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Oddělení zvukové tvorby / Sound production >
Diplomové práce / Master's theses (171) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/9921

Title: Interpretace a zvukové pojetí nahrávek Smetanova kvartetu e moll
Author: Pohnán, Jiří
Subtitle: INTERPRETATION AND SOUND RENDITION OF THE RECORDINGS OF SMETANA´S QUARTET IN E MINOR
Keywords: hudba
Keywords: hudební interpretace
Keywords: zvukové záznamy
Keywords: smyčcový kvartet
Keywords: hudební analýzy
Keywords: Smetana, Bedřich, 1824-1884
Advisor: RYBÁŘ, Jaroslav
Referee: STEJSKALOVÁ, Sylva
Date of defence: 5-Jun-2017
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/9921
Academic program and line: Hudební umění/Hudební režie
Signature in the AMU library: H_P 4206
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses (171)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_MG prace, Pohnan.pdf2.8 MBthesis
2_Pohnan, Posudek doplnkove pisemneprace.pdf194.34 kBadvisorReview
3_Pohnan.Stejskalova.oponent.pdf1.02 MBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague