DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra alternativního a loutkového divadla / Department of Alternative and Puppet Theatre >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/9934

Title: Pozitivní revolta
Author: Brinda, Antonín
Subtitle: The Positive Revolt
Keywords: politické umění
Keywords: squatting
Keywords: performance (umění)
Keywords: veřejný prostor
Keywords: konceptuální umění
Keywords: zákony
Keywords: ideologie
Keywords: psychogeografie
Advisor: PILÁTOVÁ, Jana
Referee: ADÁMEK, Jiří
Date of defence: 15-Sep-2015
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/9934
Academic program and line: Divadelní tvorba v netradičních prostorech/Performerství
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: D_4P 3330
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Pozitivni revolta_bc prace_Brinda.pdf3.7 MBthesis
2_OpAdamekBrinda.pdf34.58 kBrefereeReview
3_VedPilatovaBrinda.pdf75.73 kBadvisorReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague