DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Centrum audiovizuálních studií - CAS / Centre of Audiovisual Studies >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/9962

Title: Gaspar Noe, autor zvrácené narace
Author: Rezler, Luboš
Subtitle: Gaspar Noe, autor of twisted narration
Keywords: francouzská kinematografie
Keywords: Noé, Gaspar, 1963-
Keywords: filmoví režiséři
Keywords: analýzy filmových děl
Keywords: filmová teorie
Advisor: BENDOVÁ, Helena
Referee: ČENĚK, David
Date of defence: 13-Sep-2017
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/9962
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Audiovizuální studia
Signature in the AMU library: F_KP 04149
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Gaspar_noe_rezler_bak_prace_final.pdf732.17 kBthesis
2_Posudek Lubos Rezler_Bendova.pdf332.38 kBadvisorReview
3_Rezler_A_oponent.pdf111.22 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague