DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra nonverbálního divadla / Department of Non-Verbal Theatre >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/9986

Title: Magie a clown
Author: Drábová, Zuzana
Subtitle: Magic and Clown
Keywords: nonverbální a komediální divadlo
Keywords: tanec
Keywords: magie
Keywords: klauniáda
Advisor: CAPKO, Štefan
Referee: CIHLÁŘ, Ondřej
Date of defence: 12-Jun-2017
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/9986
Academic program and line: Taneční umění/Nonverbální divadlo
Signature in the AMU library: H_P 4219
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Zuzana Drabova_Magie a clown.pdf904.36 kBthesis
2_OC_Posudek op_Drabova.pdf48.51 kBrefereeReview
3_Posudek skolitele zaverecne pisemne prace Z Drabova 2017.pdf352.21 kBadvisorReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague