DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra výchovné dramatiky / Department of Drama in Education >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/10015

Title: Autentický člověk Jan Patočka
Author: Mrázek, Jan
Subtitle: Authentic Man Jan Patočka
Keywords: drama ve filosofii
Keywords: strukturované drama
Keywords: Patočka, Jan, 1907-1977
Keywords: dramatická výchova
Keywords: reflexe (filozofie)
Keywords: pedagogická metodologie
Keywords: filozofie výchovy
Keywords: filozofie
Advisor: MARUŠÁK, Radek
Referee: ČERNÍK, Roman
Date of defence: 27-Jun-2017
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/10015
Academic program and line: Dramatická umění/Dramatická výchova
Signature in the AMU library: D_4P 3372
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Bakalarska prace - final.pdf2.8 MBthesis
2_Mrazek marusak fin.pdf273.88 kBadvisorReview
3_Oponentsky posudek BP - J. Mrazek.pdf88 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague