DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra hudební produkce / Department of Music Production >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/10199

Title: Kulturní centra na blízkém východě
Author: Dietzová, Markéta
Subtitle: Cultural centers in the Middle East
Keywords: Blízký východ
Keywords: kulturní centra
Keywords: vzdělávání
Keywords: kulturní prostředí
Advisor: RADOK ŽÁDNÁ, Ingeborg
Referee: BĚLOR, Roman
Date of defence: 14-Jun-2018
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/10199
Academic program and line: Hudební umění/Hudební produkce
Signature in the AMU library: H_P 4295
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Dietzova Marketa Diplomova prace.pdf32.22 MBthesis
2_Posudek oponenta_Mg_Dietzova.pdf137.44 kBrefereeReview
3_Posudek vedouci_Mg_Dietzova.pdf189.3 kBadvisorReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague