DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra skladby / Department of Composition >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/10380

Title: Paralelizmus jako jeden z princípov vedenia viachlasu
Author: Kliment, Henrich
Subtitle: Parallelism as a principle of multi-voice leading
Keywords: kompozice
Keywords: harmonie
Keywords: paralelismus
Keywords: dějiny hudby
Keywords: Debussy, Claude, 1862-1918
Advisor: FILAS, Juraj
Referee: GEMROT, Jiří
Date of defence: 12-Jun-2018
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/10380
Academic program and line: Hudební umění/Skladba
Signature in the AMU library: H_P 4256
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Henrich Kliment - Bakalarska praca.pdf2.28 MBthesis
2_Kliment H. Paralelismus JG.pdf98.64 kBrefereeReview
3_Kliment H. tridni p.Filas.pdf108.61 kBadvisorReview
4_Kliment prace IK.pdf145.09 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague