DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra výchovné dramatiky / Department of Drama in Education >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/13188

Title: Proměna pohádkového motivu v různých kulturách
Author: Kohoutová, Lenka
Subtitle: The transformation of the fairytale motif in different cultures
Keywords: atypičnost
Keywords: úhly pohledu
Keywords: dramatická výchova
Keywords: pohádky
Keywords: pohádkové motivy
Keywords: literární texty
Advisor: ČERNÍK, Roman
Referee: MACHKOVÁ, Eva
Date of defence: 26-Jun-2018
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/13188
Academic program and line: Dramatická umění/Dramatická výchova
Signature in the AMU library: D_4P 3476
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_BP Kohoutova final.pdf2.73 MBthesis
2_BP_2018_Lenka_Kohoutova.pdf89.29 kBadvisorReview
3_Lenka Kohoutova.pdf201.88 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague