DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra scénáristiky a dramaturgie - KSD / Department of Scriptwriting and Dramaturgy >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/13198

Title: Feministické přístupy a etické zásady ve vybraných dílech Ester Krumbachové
Author: Lubojacki, Josefina
Subtitle: Feministic approaches and ethical principles in selected works of Ester Krumbachova
Keywords: česká kinematografie
Keywords: filmové režisérky
Keywords: scenáristky
Keywords: etika
Keywords: feminismus
Keywords: morálka
Keywords: česká nová vlna
Keywords: Krumbachová, Ester, 1923-1996
Advisor: DOHNAL, Lubor
Referee: VAJCHR, Marek
Date of defence: 10-Sep-2018
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/13198
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Scenáristika a dramaturgie
Signature in the AMU library: F_KP 04373
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Lubojacki_TP_FeministickePristupyEKrumbachove.pdf289.87 kBthesis
2_Josefina Lubojacki.pdf132.63 kBrefereeReview
3_posudek PL diplomka.pdf24.66 kBadvisorReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague