DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra výchovné dramatiky / Department of Drama in Education >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/13228

Title: Využití metod a technik dramatické výchovy v primární prevenci
Author: Šimáková, Monika
Subtitle: The use of methods and techniques of drama education in primary prevention
Keywords: metody a techniky dramatické výchovy
Keywords: dramatická výchova
Keywords: prevence (sociální problémy)
Advisor: VALENTA, Josef
Referee: TCHELIDZE, Denisa
Date of defence: 26-Jun-2018
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/13228
Academic program and line: Dramatická umění/Dramatická výchova
Signature in the AMU library: D_4P 3486
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Bakalarsky_Projekt_M_Simakova.pdf769.57 kBthesis
2_oponentsky posudek_Simakova.pdf185.65 kBrefereeReview
3_M.Simakova_posved.pdf139.41 kBadvisorReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague