DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra dechových nástrojů / Department of Wind/Brass Instruments >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/13242

Title: Česká hobojová tvorba v letech 1945 - 1970
Author: Vávrová, Jarmila
Subtitle: Oboe works of Czech composers of the 20th century in the years 1945 - 1970
Keywords: hoboj
Keywords: čeští skladatelé
Keywords: hudba pro hoboj
Keywords: 20. století
Advisor: BROŽKOVÁ, Jana
Referee: SEQUARDTOVÁ, Liběna
Date of defence: 6-Jun-2019
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/13242
Academic program and line: Hudební umění/Hoboj
Signature in the AMU library: H_P 4407
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Diplomova prace, Jarmila Vavrova.pdf750.19 kBthesis
2_Vavrova prace.pdf74.32 kBrefereeReview
3_Vavrova pos Brozkova.pdf140.76 kBadvisorReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague