DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra scénáristiky a dramaturgie - KSD / Department of Scriptwriting and Dramaturgy >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/13248

Title: Reflexe hluchoty ve filmu a televizi
Author: Kadlec, Lukáš
Subtitle: The Image of Deafness in Film and TV
Keywords: americká kinematografie
Keywords: česká kinematografie
Keywords: japonská kinematografie
Keywords: ukrajinská kinematografie
Keywords: filmová teorie
Keywords: televizní tvorba
Keywords: neslyšící
Keywords: hluchota
Keywords: hluchoněmí
Keywords: znakový jazyk
Keywords: analýzy filmových děl
Advisor: POZZI, Jaroslav
Referee: MRAVCOVÁ, Marie
Date of defence: 10-Sep-2018
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/13248
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Scenáristika a dramaturgie
Signature in the AMU library: F_KP 04383
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_reflexe hluchoty ve filmu a televizi_kadlec.pdf636.19 kBthesis
2_Kadlec_OPO_TP_Mravcova.pdf85.59 kBrefereeReview
3_J.Pozzi_Posudek-ved.-teoreticke-prace_L.Kadlece.pdf64.59 kBadvisorReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague