DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra dirigování / Department of Conducting >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/13343

Title: Symfonismus ve francouzské hudbě pozdního romantismu
Author: Macek, František
Subtitle: Symphonism of the French late romantic music
Keywords: symfonie
Keywords: romantismus
Advisor: KOUTNÍK, Tomáš
Referee: PAŘÍK, Ivan
Date of defence: 12-Jun-2019
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/13343
Academic program and line: Hudební umění/Dirigování
Signature in the AMU library: H_P 4438
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Frantisek Macek Diplomova prace 2019.pdf3.29 MBthesis
2_Macek - oponent, prace.pdf53.37 kBrefereeReview
3_Macek - vedouci koncert a prace.pdf15.52 kBadvisorReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague