DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra teorie a kritiky / Department of Theory and Critism >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/13389

Title: Tvůrci židovského původu v českém divadle 20. století
Author: Škrlantová, Alice
Subtitle: The Authors of Jewish Origin in Czech Theatre of the 20th Century
Keywords: česko-židovská asimilace
Keywords: židovské umění
Keywords: židovské divadlo
Keywords: židovské drama
Keywords: židovští spisovatelé
Keywords: židovství
Keywords: asimilace (sociologie)
Keywords: 20. století
Keywords: Langer, František, 1888-1965
Keywords: Aškenazy, Ludvík, 1921-1986
Keywords: Goldflam, Arnošt, 1946-
Keywords: Sidon, Karol, 1942-
Advisor: JANOUŠEK, Pavel
Referee: KYSELOVÁ, Eva
Date of defence: 6-Sep-2018
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/13389
Academic program and line: Dramatická umění/Teorie a kritika
Signature in the AMU library: D_ 4P 3507
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_BP_Tvurci zidovskeho puvodu v ceskem divadle 20. stoleti.pdf664.67 kBthesis
2_BcA_Skrlantova_EK.pdf416.24 kBrefereeReview
3_Skrlantova_SP.pdf253.11 kBadvisorReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague