DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra teorie a kritiky / Department of Theory and Critism >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/13414

Title: Proměna Poetické vinárny Viola v Divadlo Viola na základě analýzy vybraných inscenací od 90. let do současnosti
Author: Křápková, Lucie
Subtitle: A transformation of Poetical Wine Bar Viola at the Viola Theater based on analysis of selected theatre performances from the 1990s to the present
Keywords: divadelní inscenace
Keywords: Praha (Česko)
Keywords: 90. léta 20. století
Keywords: 21. století
Keywords: Ostermann, Jiří, 1935-1990
Keywords: Justl, Vladimír, 1928-2010
Keywords: Viklická, Miluše
Keywords: Divadlo Viola
Advisor: HRDINOVÁ, Radmila
Referee: CÍSAŘ, Jan
Date of defence: 7-Sep-2018
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/13414
Academic program and line: Dramatická umění/Teorie a kritika
Signature in the AMU library: D_4P 3516
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Promeny_Viola_Krapkova.pdf616.47 kBthesis
2_Posudek vedouci diplomove prace.pdf104.46 kBadvisorReview
3_DP_Krapkova_OP.pdf52.95 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague