DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra animované tvorby - KAT / Department of Animation >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/13522

Title: Animácia a jej prínos žánru kyberpunku od 80. rokov 20. storočia po súčasnosť
Author: Feňďová, Petra
Subtitle: Animation and its contribution to the cyberpunk genre since 1980 to present
Keywords: americká kinematografie
Keywords: japonská kinematografie
Keywords: kyberpunk (film)
Keywords: science-fiction
Keywords: animovaný film
Keywords: filmová animace
Keywords: analýzy filmových děl
Advisor: DĚCKÁ, Eliška
Referee: PIXA, Libor
Date of defence: 12-Sep-2019
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/13522
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Animovaná tvorba
Signature in the AMU library: F_KP 04429
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Bc-praca-Fendova-TEXT.pdf2.12 MBthesis
2_Formular_posudku_magis. a bak. prace_Petra.pdf370.86 kBadvisorReview
3_Petra Fendova - posudek oponenta bakalarske prace_formular.pdf122.91 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague