DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
DAMU Disertační práce / Doctor theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/13566

Title: Dialogické jednání - osvobozující tanec na hranici možností
Author: Keprt, Boleslav
Subtitle: Dialogical acting with the inner partner – liberating dance on the edge of possibilities
Keywords: procesově orientovaná psychologie
Keywords: hranice
Keywords: trapnost
Keywords: dramatické situace
Keywords: vnitřní postavy
Keywords: vnitřní řeč
Keywords: samomluva
Keywords: laskavost
Keywords: dialogická jednání
Keywords: psychosomatika
Keywords: stud
Keywords: amplifikace
Keywords: sebekritika
Keywords: soucit
Keywords: autenticita (psychologie)
Advisor: SUDA, Stanislav
Referee: ČUNDERLE, Michal
Date of defence: 26-Sep-2019
Qualifying type: Disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/13566
Academic program and line: Dramatická umění/Autorské herectví, jeho teorie a psychosomatika
Signature in the AMU library: D_4P 3556
Appears in Collections:DAMU Disertační práce / Doctor theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_KEPRT_Dialogicke jednani-osvobozujici tanec na hranici moznosti.pdf1.75 MBthesis
2_posudek Chrz.pdf268.33 kBrefereeReview
3_KEPRTposudek.pdf92.4 kBrefereeReview
4_Posudek DP - skolitel Suda.pdf129.62 kBadvisorReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague