DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra animované tvorby - KAT / Department of Animation >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/14489

Title: Animace a Virtuální Realita
Author: Stejskalová, Bára Anna
Subtitle: Animation and Virtual Reality
Keywords: virtuální realita
Keywords: psychologické aspekty
Keywords: sociologické aspekty
Keywords: filmová animace
Keywords: filmová studia
Keywords: analýzy filmových děl
Advisor: POSPISZYL, Tomáš
Referee: DĚCKÁ, Eliška
Date of defence: 15-Sep-2020
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/14489
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Animovaná tvorba
Signature in the AMU library: F_KP 04529
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Animace_a_Virtualni_Realita.pdf25.39 MBthesis
2_Posudek_prace_BAS_oponent_ED.pdf620.11 kBrefereeReview
3_Posudek vedouci prace Stejskalova.pdf1.36 MBadvisorReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague