DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra dirigování / Department of Conducting >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/14574

Title: Interpretační analýza 1. symfonie J.B.Föerstera
Author: Maďar, Roman
Subtitle: Interpretive analysis of J. B. Foersters Symphony No. 1
Keywords: hudební skladatelé
Keywords: život a dílo
Keywords: hudební analýza
Keywords: interpretace hudebního díla
Keywords: Foerster, Josef Bohuslav, 1859-1951
Advisor: SVÁROVSKÝ, Leoš
Referee: KOUTNÍK, Tomáš
Date of defence: 11-Sep-2020
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/14574
Academic program and line: Hudební umění/Dirigování
Signature in the AMU library: H_P 4623
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_MADAR.pdf635.24 kBthesis
2_Madar - vedouci, prace i konertu.pdf57.91 kBadvisorReview
3_Madar oponent, prace.pdf77.18 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague