DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra fotografie - KF / Departement of Still Photography  >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/14630

Title: Infrared imaging as artistic means in photography
Author: Smirnov, Evgenii
Subtitle: Infračervený obraz jako umělecký prostředek ve fotografii
Keywords: infračervená fotografie
Keywords: termální zobrazování
Keywords: fotografická technika
Advisor: DVOŘÁK, Tomáš
Referee: LEDVINA, Josef
Date of defence: 14-Sep-2020
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/14630
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Fotografie
Signature in the AMU library: F_KP 04561
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Master_Thesis_Evgenii_Smirnov.pdf15.61 MBthesis
2_posudek_smirnov.pdf88.69 kBadvisorReview
3_smirnov.pdf109.5 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague