DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra scénáristiky a dramaturgie - KSD / Department of Scriptwriting and Dramaturgy >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/14748

Title: Jak psát scénář pro virtuální realitu?
Author: Krajčírová, Alice
Subtitle: How to write a script for virtual reality?
Keywords: scenáristika
Keywords: vyprávění
Keywords: virtuální realita
Keywords: práce scenáristy
Keywords: počítačové hry
Keywords: experimentální film
Keywords: diváci
Advisor: VAJCHR, Marek
Referee: HOLÝ, Zdeněk
Date of defence: 24-Sep-2020
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/14748
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Scenáristika a dramaturgie
Signature in the AMU library: F_KP 04617
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_AK_diplomova_prace_2020.pdf1.68 MBthesis
2_Krajcirova_Mg_posudek.pdf136.66 kBadvisorReview
3_KRAJCIROVA_TP_OPO_Holy.pdf1.19 MBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague