DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
DAMU Disertační práce / Doctor theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/15001

Title: Osobní gestický slovník
Author: Legierski, Tomáš
Subtitle: PERSONAL GESTURE DICTIONARY
Keywords: herectví
Keywords: jevištní pohyb
Keywords: gesto
Keywords: tělesná cvičení
Advisor: HAVELKA, Jiří
Referee: ŠPLÍCHALOVÁ, Kateřina
Date of defence: 12-Feb-2020
Qualifying type: Disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/15001
Academic program and line: Dramatická umění/Alternativní a loutková tvorba a její teorie
Signature in the AMU library: D_4P 3615
Appears in Collections:DAMU Disertační práce / Doctor theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_LEGIERSKI DISERTACE .pdf2.78 MBthesis
2_HAvelka tomsa-posudek.pdf131.36 kBadvisorReview
3_Splichalova posudek.pdf92.38 kBrefereeReview
4_posudek Broulikova.pdf845.75 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague