DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra výchovné dramatiky / Department of Drama in Education >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/15112

Title: Experimentální poezie a její divadelní zpracování jako prostředek výuky češtiny pro cizince
Author: Bučková, Aneta
Subtitle: Experimental poetry and its theatre adaptation as a means of teaching Czech as a foreign language
Keywords: experimentální poezie
Keywords: didaktika cizího jazyka
Keywords: dramatická výchova
Keywords: čeština jako cizí jazyk
Keywords: kreativita
Advisor: ČERNÍK, Roman
Referee: ZELENÁ SITTOVÁ, Gabriela
Date of defence: 1-Sep-2020
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/15112
Academic program and line: Dramatická umění/Dramatická výchova
Signature in the AMU library: D_4P 3651
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Aneta_Buckova_Experimentalni_poezie_a_jeji_divadelni_zpracovani_jako_prostredek_vyuky_cestiny_pro_cizince.pdf1.92 MBthesis
2_Cernik buck.pdf109.75 kBadvisorReview
3_Posudek_Buckova_GZS_verze_fin.pdf263.67 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague