DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra autorské tvorby a pedagogiky / Department of Authorial Creativity and Pedagogy >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/16481

Title: Studnice Jakubova, aneb Jacob's Well, aneb jak Jakob překládal Ivana Vyskočila, jako by to nebylo nemožné
Author: Keller, Jakob
Subtitle: Studnice Jakubova, or Jacob's Well, or How Jakob Translated Ivan Vyskočil, as if it Weren't Impossible
Keywords: autorská tvorba
Keywords: autorské divadlo
Keywords: bilingvismus
Keywords: Vyskočil, Ivan, 1929-
Advisor: PILÁTOVÁ, Jana
Referee: SLAVÍKOVÁ, Eva
Date of defence: 24-Sep-2021
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/16481
Academic program and line: Dramatická umění/Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku
Signature in the AMU library: D_4P 3796
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_KELLER Studnice Jakubova DP.pdf3.68 MBthesis
2_Skolitelsky posudek diplomove prace Jakoba Kellera.pdf130.79 kBadvisorReview
3_Oponentsky posudek_Studnice Jakubova.pdf217.39 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague