DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra animované tvorby - KAT / Department of Animation >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/18016

Title: Animátor a zvukár ako jeden tím
Author: Križovenská, Adela
Subtitle: Animator and Sound Designer as One Team
Keywords: animovaný film
Keywords: práce animátora
Keywords: práce zvukaře
Keywords: týmová práce
Keywords: komunikace (sdělování)
Keywords: autorství
Advisor: DĚCKÁ, Eliška
Referee: PAVLÁTOVÁ, Michaela
Date of defence: 20-Sep-2022
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/18016
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Animovaná tvorba
Signature in the AMU library: F_KP 04892
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Krizovenska A.-Animator a zvukar ako jeden tim.pdf1.35 MBthesis
2_Adela posudek ED.pdf722.28 kBadvisorReview
3_Adela_Krizovenska_bc.prace_oponent_posudek_Pavlatova.pdf76.25 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague