DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Centrum audiovizuálních studií - CAS / Centre of Audiovisual Studies >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/18017

Title: Případová studie DIS a K-Hole
Author: Burda, Daniel
Subtitle: Case Study: DIS and K-Hole
Keywords: brand
Keywords: korporátní estetika
Keywords: postinternet
Keywords: výtvarní umělci
Keywords: umělecké skupiny
Keywords: marketing
Advisor: Kořínek, David
Referee: ŠERÝ, Ladislav
Date of defence: 21-Sep-2022
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/18017
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Audiovizuální studia
Signature in the AMU library: F_KP 04851
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Burda, Daniel. Pripadova studie DIS a K Hole.pdf736.18 kBthesisView/Open
2_Posudek_A_Burda_vedouci.pdf281.59 kBadvisorReviewView/Open
3_Formular_posudku_Burda.pdf209.88 kBrefereeReviewView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague