DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
FAMU Disertační práce / Doctor theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/18036

Title: Vliv zvuku na vnímání audiovizuálního díla
Author: Oramus, Tomáš
Subtitle: Effect Of Sound On Perception Of Audiovisual Works
Keywords: poslechové testy
Keywords: audiovizuální tvorba
Keywords: zvuk
Keywords: 3D technologie
Keywords: virtuální realita
Keywords: smyslové vnímání
Advisor: NEUBAUER, Petr
Referee: BENDOVÁ, Helena
Date of defence: 3-Feb-2022
Qualifying type: Disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/18036
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Teorie filmové a multimediální tvorby
Signature in the AMU library: F_KP 04928
Appears in Collections:FAMU Disertační práce / Doctor theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Vliv zvuku na vnimani audiovizualniho dila.pdf2.99 MBthesisView/Open
2_posudek_neubauer.pdf97 kBadvisorReviewView/Open
3_Posudek Oramus Bendova.pdf1.62 MBrefereeReviewView/Open
4_Rund posudek_oramus.pdf110.42 kBrefereeReviewView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague