DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra zvukové tvorby - KZT / Department of Sound Design >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/18147

Title: Přístup ke zvukové tvorbě remaků demonstrovaný na filmech The Grudge
Author: Švancarová, Zuzana
Subtitle: The Approach to Sound Design of Remakes Demonstrated by The Grudge Movies
Keywords: remake (filmy)
Keywords: japonská kinematografie
Keywords: americká kinematografie
Keywords: filmoví režiséři
Keywords: zvuk (film)
Keywords: analýzy filmových děl
Keywords: Pesce, Nicolas, 1990-
Keywords: Shimizu, Takashi, 1972-
Advisor: ORAMUS, Tomáš
Referee: GÁL, Jan
Date of defence: 27-Sep-2022
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/18147
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Zvuková tvorba
Signature in the AMU library: F_KP 05029
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Svancarova_Zvukova_komparace_filmu_The grudge.pdf1.22 MBthesis
2_Oramus_Formular_posudku_teoreticke_diplomove_prace_SVANCAROVA_vedouci.pdf223.04 kBadvisorReview
3_Gal_Svancarova-posudek_oponent.pdf1.76 MBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague