DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra střihové skladby - KSS / Department of Editing >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/18526

Title: Didaktika skladbou a řádem
Author: Koldová, Tereza Rozálie
Subtitle: Didactics via Syntax and Code
Keywords: filmová výchova
Keywords: audiovizuální výchova
Keywords: střihová skladba
Keywords: předmětová didaktika
Keywords: vzdělávání
Keywords: střední školy
Advisor: ČIHÁK, Martin
Referee: FOREJT, Jiří
Date of defence: 12-Sep-2023
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/18526
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Střihová skladba
Signature in the AMU library: F_KP 05138
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_KOLDOVA_Tereza_diplomova_prace_Didaktika_Skladbou_a_Radem.pdf3.34 MBthesis
2_Tereza_Koldova_posudek_vedouci_diplomka.pdf101.22 kBadvisorReview
3_Koldova Didaktika skladbou a radem posudek oponenta.pdf164.11 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague