DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra animované tvorby - KAT / Department of Animation >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/18599

Title: Adaptácia knihy v detskom animovanom filme
Author: Matejovičová, Eva
Subtitle: Adaptation of a Children´s Book in an Animated Film
Keywords: československá kinematografie
Keywords: česká kinematografie
Keywords: animovaný film
Keywords: filmové adaptace dětské literatury
Keywords: pohádky
Keywords: televizní vysílání pro děti a mládež
Keywords: analýzy filmových děl
Advisor: DĚCKÁ, Eliška
Referee: KLIMT, Aurel
Date of defence: 14-Sep-2023
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/18599
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Animovaná tvorba
Signature in the AMU library: F_KP 05162
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_BAKALARKA_EVA MATEJOVICOVA_KAT.pdf325.22 kBthesisView/Open
2_Posudek vedouciho Eva Matejovicova.pdf345.45 kBadvisorReviewView/Open
3_Formular posudku bak. prace oponent_Matejovicova.pdf125.02 kBrefereeReviewView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague