DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra dokumentární tvorby - KDT / Department of Documentary Film >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/18611

Title: Ženy před a za kamerou v Klentnici
Author: Bernátková, Tereza
Subtitle: Women in front and behind the camera in Klentnice
Keywords: rodinné filmy
Keywords: církev
Keywords: řeholnice
Keywords: ženy
Keywords: zařízení sociální péče
Keywords: amatérský film
Advisor: KRÁLOVÁ, Lucie
Referee: POLÁČEK, Vít
Date of defence: 12-Sep-2023
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/18611
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Dokumentární tvorba
Signature in the AMU library: F_KP 05119
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_bernatkova-final1.pdf3.62 MBthesisView/Open
2_Bernatkova-vedouci-prace-Kralova.pdf1.71 MBadvisorReviewView/Open
3_bernatkova_oponent_polacek.pdf561.86 kBrefereeReviewView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague