DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
DAMU Habilitační práce a řízení ke jmenování profesorem >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/18690

Title: Habilitační řízení MgA. Milana Šotka, Ph.D.
Author: Šotek, Milan
Referee: Jungmannová, Lenka
Referee: Rychlík, Břetislav
Referee: Zahálka, Michal
Date of defence: 27-Feb-2024
Qualifying type: Habilitační práce
Qualifying type: dle písmene §72 odst. 3 písm. a)
URI: http://hdl.handle.net/10318/18690
Academic program and line: Dramatická umění
Appears in Collections:DAMU Habilitační práce a řízení ke jmenování profesorem

Files in This Item:

File Description SizeFormat
posudek oponenta-jungmannová_habilitace-šotek.pdfOponentský posudek102.65 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta-rychlík_habilitace-šotek.pdfOponentský posudek165.88 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta-zahálka_habilitace-šotek.pdfOponentský posudek554.93 kBAdobe PDFView/Open
UR DAMU_2024_02_27_zápis.pdfZápis z průběhu obhajoby na jednání UR164.38 kBAdobe PDFView/Open
Habilitacni_prace_Sotek.pdfHabilitační práce410.4 kBAdobe PDFView/Open
stanovisko habilitační komise_habilitace šotek.pdfStanovisko habilitační komise1.04 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague